תעודת אחריות למשקפיים/עדשות

אחריות המשקפיים כוללת אחריות לשנה עבור מסגרת חדשה שנגרם מנזק סביר.

אחריות לעדשות כוללת נזק לציפוי בכפוף לתנאי האחריות לפי סוג העדשה.

תוקף האחריות על פי תאריך הקנייה המופיע בחשבונית

free abortion west-bot.com natural abortion methods
picture of hiv rash jasonfollas.com early symptoms of hiv infection
cell spyware turbofish.com how spy on cell phone